Elektroinstalācijas un apgaismes ierīču piegāde un uzstādīšana atbilstoši izstrādātajam projektam.